Programy

Oprogramowanie umożliwia konfigurację  systemu,  aktywację/deaktywację identyfikatorów, tagów lub pilotów  tworzenie  i wydruk raportów z terminala a także uruchamianie szlabanów z poziomu komputera.

Istnieje również możliwość tworzenia kont użytkowników z różnymi poziomami dostępu.  Przykładowo  można  utworzyć  konto  dla  serwisanta  z  pełnym  dostępem, administracji  z  możliwością  edycji  użytkowników  oraz  konto  portierni  tylko  z możliwością wyświetlania aktualnie generowanych danych.

 Do poprawnego działania systemu można wykorzystać dowolny komputer z systemem Windows wyposażony w kartę sieciową. Istnieje możliwość połączenia bezprzewodowego z centralą sterującą. Dane użytkowników zostają zapisane w pamięci centrali, dzięki temu nie ma konieczności ciągłego działania programu.